Ekonomi Güncel Gündem Sektörden

Mavi Büyüme ve İzmir…

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), 2020 yılından itibaren İzmir’in kalkınmasında mavi büyüme yaklaşımını ön planda tutuyor ve bu yaklaşım doğrultusunda bölge ekonomisine kıyı ve denizlerin katkısını artıracak biçimde çalışmalarını sürdürüyor.  İzmir..

Mavi Büyüme ve İzmir…

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), 2020 yılından itibaren İzmir’in kalkınmasında mavi büyüme yaklaşımını ön planda tutuyor ve bu yaklaşım doğrultusunda bölge ekonomisine kıyı ve denizlerin katkısını artıracak biçimde çalışmalarını sürdürüyor. 

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, mavi büyümenin, Avrupa Birliği’nin kalkınma stratejilerinde yer verdiği, denizlerin sürdürülebilirliğini sağlarken denizlerin sunduğu ekonomik potansiyelden de yararlanılan bir yaklaşımı ifade ettiğini söyledi. Mavi büyüme yaklaşımının altında deniz taşımacılığından denizüstü rüzgar enerjisine, deniz dibi madenciliğinden gemi yapım-onarıma, kıyı turizminden akuakültüre varan geniş bir ekonomik yelpazenin söz konusu olduğunu kaydeden Yavuz, “Denizlerin ve kıyıların potansiyelini istihdam ve büyüme için kullanmak, bunu yaparken denizleri, kıyıları ve biyoçeşitliliği korumak mavi büyümenin temel felsefesi olarak ifade edilebilir.” dedi.

İzmir’in kalkınmasında mavi büyüme ön planda

İzmir Kalkınma Ajansı olarak 2020 yılından itibaren İzmir’in kalkınmasında mavi büyüme yaklaşımını ön planda tuttuklarını, bu yaklaşım doğrultusunda bölge ekonomisine kıyı ve denizlerin katkısını artıracak biçimde çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, “İzmir Bölgesi limanlarının ve kıyı ekonomisinin potansiyelini tüm boyutlarıyla harekete geçirmek, bu potansiyelin sağladığı ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir biçimde yönetmek öncelikli hedefimiz. Ajansımız, Deniz Ekonomisi Sonuç Odaklı Programı (DESOP) ile bu hedefini somutlaştırmış durumda. İzmir’in beş bin yıllık bir liman kenti olduğu düşünüldüğünde, DESOP ile tanımlanan deniz ve kıyı ekonomisinin geliştirilmesi hedefinin merkezinde de deniz taşımacılığı ve limanların geliştirilmesi yer alıyor. Ekonomik analizler bize Türkiye’nin sektörel üretimi ve katma değerine İzmir’in en fazla katkı yaptığı sektörün %28 pay ile deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri olduğunu gösteriyor ve bu potansiyeli doğruluyor.” diye konuştu.

Aliağa limanları hızlı bir gelişim içinde

Ege Bölgesi’nde bulunan 22 limandan 16’sını bünyesinde barındıran ve ülkenin toplam yükünün %15’inden fazlasını tek başına elleçleyen İzmir’in, deniz taşımacılığı ve limanlar açısından kuşkusuz güçlü bir bölge olduğunu vurgulayan Yavuz, “Bu liman ekosistemi içinde Aliağa limanları hızlı bir gelişim içinde. Bölge 2020 yılı itibari ile elleçlediği 69 milyon ton yük ile İzmir toplamı içinde yaklaşık %85 paya sahip. Ajans olarak bölge limanlarını bütünsel biçimde ele almak ve İzmir’in sahip olduğu bu üstünlüğü daha da ileriye taşıyacak vizyonu ve önerileri ortaya koymak amacı ile İzmir Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi çalışmasını hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı.

Detaylı araştırma ve analizler yapıldı

İzmir limanlarının mevcut durum analizi ve gelişim perspektifi hakkında da değerlendirmede bulunan İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, “İzmir’in sahip olduğu güçlü liman geçmişi ve deneyimini, günümüzün değişen koşulları içinde daha ileriye nasıl taşıyabileceği, deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri özelinde bölge cazibesinin artırılabilmesi için neler yapılması gerektiği bu çalışmanın temel sorularını oluşturuyor. Hazırlığı tamamlanan ve yayın aşamasındaki çalışmanın sektörle ilgili yerel ve ulusal boyutta yol gösterici niteliğe sahip olacağına inanıyoruz. Bu kapsamda İzmir limanları, ülkemiz dış ticareti, bölge limanlarının konteyner hareketleri gibi konularda detaylı araştırma ve analizler gerçekleştirdik. Ayrıca çalıştaylar, odak grup görüşmeleri ve anketler gibi katılımcı süreçler uyguladık. Üniversiteler ve diğer bilgi üreten kurumlarla iş birlikleri kurduk.

Ajansımız koordinasyonunda hazırlanan bu çalışma İzmir ekonomisinde deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri sektörünün payının artırılmasında güçlü bir yol haritası olacak.” dedi.

Çalışma dört ana gelişim perspektifi üzerinde şekillendi

Yavuz, yapılan tüm analizler ve saha çalışmaları neticesinde, İzmir Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi çalışmasının dört ana gelişim perspektifi üzerinde şekillendiğini kaydetti. Bunlardan bir tanesinin hem İzmir hem de ülkemiz için önde gelen bir liman bölgesi olan Aliağa liman bölgesinin rekabet gücünün artırılması amacıyla oluşturulan Aliağa Limanlarının Güçlendirilmesi Perspektifi olduğunu belirten Yavuz, “Aliağa bölgesinin ihtiyaç duyduğu arka alan ulaşım ve lojistik altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi, her tür yüke hizmet verebilen Aliağa limanları arasında kümelenme yaklaşımı ile stratejik iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi, bölgenin etkin bir yönetişim modeliyle gelişiminin desteklenmesi bu perspektifin temel ögelerini oluşturuyor. Çalışmanın bir diğer perspektifi de Çandarlı Limanı’nı kapsıyor. Önümüzdeki günlerde çalışmanın yayınlanmasının ardından gerçekleştireceğimiz tanıtım çalışmaları ile İzmir Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi konusunda detaylı bilgilendirmelerde bulunacağız.” diye konuştu.

Dünyada en çok gemi sökümü gerçekleştiren 4. ülke

Gemi geri dönüşümünün, ülkemiz mavi büyüme sektörleri içerisinde tamamı İzmir-Aliağa’da yerleşik olan bir sektör olarak bölgede öne çıktığını ifade eden Yavuz, “Ülkemiz %14’lük payı ile dünyada en çok gemi sökümü gerçekleştiren 4. ülke konumunda. Aliağa bölgesinde toplamda 1.450.000 ton kapasiteli 22 tesis faaliyet gösteriyor. Bölgede bulunan demir çelik sanayi gibi yan sektörlere yaptığı katkı, bölgede yarattığı istihdam düşünüldüğünde ekonomik değeri yüksek bir sektör. Sektörün İzmir ekonomisi için daha fazla değer üretimini desteklemek amacıyla Gemi Geri Dönüşüm Sektörü Değer Zincir Analizi çalışmasını yaptık. Bu çalışma ile sektörün mevcut durumunu ve kapasitesini, lojistik ve altyapı imkânlarını, temel operasyon adımlarını, uygulanan söküm yöntemlerini ve risklerini araştırıp, yapılan veri analizleri, saha görüşmeleri ve anketler sonucunda sektöre yönelik yükseltme planı önerileri oluşturduk” dedi. Yavuz, bu çalışmanın Aliağa’da yoğunlaşan gemi geri dönüşümü sektörü açısından önemli faydalar sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Elektrikli tekne ve yat üretimine yönelik tersane yatırımı fizibilitesi

İklim değişikliğinin öne çıktığı, emisyon düzenlemelerinin taşımacılığın kurallarını değiştirdiği bu dönemde elektrikli tekne üretimi konusunu İzmir için çalışmaya değer bir alan olarak tespit ettiklerini ifade eden İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, değerlendirmesini şu ifadelerle sonlandırdı; “Dünyada içten yanmalı motorlu teknelerin sebep olduğu yüksek kirlilik dolayısıyla elektrikli tekne pazarına olan talep artıyor. 2027 yılına kadar her yıl ortalama %12 oranında büyüme göstermesi beklenen sektörde üretimi desteklemek için yatırımlara yol gösterecek bir ön fizibilite çalışması yaptık. Elektrikli teknenin tasarımı, teknik özellikleri, üretim maliyeti, ulusal ve uluslararası düzeyde pazar araştırması, yapılacak tersanenin kapasitesinin ve yerinin belirlenmesi, üretim teknolojisinin tespit edilmesi, projelendirilmesi ve kurulum maliyetinin belirlenmesi konularının yer aldığı çalışmada, tersane yer seçimine ilişkin alternatifler belirlendi. Ele alınan alternatiflerden birisi de Çandarlı-Çaltılıdere bölgesi olarak öne çıktı. Bölgenin faaliyete geçmesi planlanan Çandarlı Limanı’na komşu bir mevkide bulunması, Aliağa Nemrut Körfezi Limanlarına 35 km mesafede bulunması, Kuzey Ege Otoyolu ile doğrudan bağlantıya sahip olması sebebiyle tersane yatırımı için avantajlı bir alan olduğunu değerlendiriyoruz. Çandarlı Limanı’nın batısında yer alan limana komşu bölgede tersane kurulumu için gerekli fizibilite analizleri gerçekleştirildi. Bu çalışmayı da yatırımcılarımız hem Ajansımız internet sitesinden hem de www.yatirimadestek.gov.tr Devlet Destekleri ve Teşvikler Portalı’ndan inceleyebilirler. Ajansımızın mavi büyüme yaklaşımı çerçevesinde hayata geçirdiği birçok çalışma Aliağa’da faaliyet gösteren firmalarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı doğrudan ilgilendiriyor. Önümüzdeki dönemde gerek mevcut çalışmalarımız gerekse yeni gündeme alacağımız çalışmalarda Aliağa odağımızda olmaya devam edecek.”

KAYNAK: DENİZCİ HABER DERGİSİ (ÖZEL DOSYA HABER)

 

Bu yazıyı paylaşın

Yasal Uyarı

Sitede yayınlanan yazılar ve yorumlardan yazarları sorumludur. Yayınlanan yorum ve içeriklerden sitemiz sorumlu tutulamaz. Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Sitemizde yayınlanan haber, köşe yazıları ve fotoğraflar izin alınmaksızın kaynak gösterilse dahi, herhangi bir ortamda kullanılamaz ve yayınlanamaz.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL